Legal

Dobrodošli na spletni strani MH Music Holiday, katere lastnik je podjetje MH Music Holiday GmbH (v nadaljevanju: lastnik strani). Namen te strani je objava javnih informacij o ponudbi našega podjetja ter drugih storitvah, ki jih ponujamo. Prosimo, da besedilo v nadaljevanju temeljito preberete in upoštevate njegove pogoje. Z vstopom na MH Music Holiday spletno stran uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljnjem besedilu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://www.mymusicholiday.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

INFORMACIJE
Lastnik strani zagotavlja, da so podatki na spletnemu mestu točni in ažurni. Lastnik strani si pridržuje pravico do spremembe teh podatkov brez predhodnega obvestila. Lastnik strani se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

BLAGOVNE ZNAMKE
Vse blagovne znamke, ki so objavljene na spletnem mestu so pravno zaščitene, razen če ni drugače navedeno. To vključuje tudi vse logotipe (produktov ali podjetij), fotografije ter drugo vsebino, ki je objavljena na spletnem mestu. Uporaba teh vsebin je mogoča le z uradnim in izrecnim dovoljenjem lastnika strani.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Vsi teksti, fotografije in druga vsebina objavljena na spletnem mestu so informativne narave, izbira in ureja pa jih lastnik strani. V primeru zanimanja za poslovno sodelovanje s strani obiskovalcev, lastnik strani ne odgovarja za morebitne napačno objavljene podatke. Niti lastnik strani, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik strani tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do tega spletnega mesta, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Intelektualna lastnina vsebovana na spletnem mestu (vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami) je zaščitena. Objava, kopiranje ali uporaba vsebin objavljenih na spletnem mestu v kakršnikoli obliki je izrecno prepovedana, razen če drugače ne dovoli lastnik strani. Del tega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani tretjih oseb. Lastnik strani za vsebino teh strani ne odgovarja.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV
Lastnik strani zbira nekatere kontaktne in osebne podatke le od tistih obiskovalcev Spletnega mesta, ki so k temu izrecno privolili zaradi dostopa do posebnih strani, se prijavili za »newsletter« ali opravili nakup v spletni trgovini lastnika strani. Za avtentičnost osebnih podatkov in drugih kontaktnih podatkov je odgovoren obiskovalec strani. Osebne podatke bo lastnik strani uporabil le za obveščanje obiskovalca, v kolikor bo to potrebno. Osebni podatki zbrani na Spletnem mestu ne bodo, v kakršnikoli obliki, posredovani tretjim osebam (če ni drugače navedeno). IP naslov se lahko uporabi za namen ugotovitve napak na strežniku, vendar le v primeru, da to izrecno zahteva obiskovalec.

ZUNANJE POVEZAVE
To spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletne trgovine tretjih oseb. Lastnik strani za vsebino in politiko teh spletnih trgovin ne odgovarja.

MH Music Holiday GmbH, Rosentalerstr.189, 9020 Klagenfurt am Wortersee, Austria, VAT nr: ATU69625836

COPYRIGHT © 2020 MH MUSIC HOLIDAY, ALL RIGHTS RESERVED.